Giảm đau-Hạ sốt-Kháng viêm
Dạ dày, đường ruột
Vitamin-Khoáng vi lượng
Gan - Mật
Thuốc ho
Nhóm khác
 
 
TÌM KIẾM SẢN PHẨM
 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
– THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG NAM

Địa chỉ: Lô 2A Đường 1A, KCN Tân Tạo, Q.Bình Tân, TP.HCM, Việt Nam
Điện thoại: (84.8) 7541 748 -
                    754 1749
Fax: (84.8) 754 1750
Email: info@dongnampharma.com.vn
          - dongnampharma@vnn.vn
 
 
Tiếng Việt || English
 
  » Giảm đau-Hạ sốt-Kháng viêm
 
Donaklyn (Viên nén Paracetamol + Ibuprofen)

Donaklyn (Viên nén Paracetamol + Ibuprofen)

Mã sản phẩm: TP 007

Coâng thöùc : Ibuprofen ………………………………200 mg

Paracetamol ………………………..500 mg

Chæ ñònh :     Ñieàu trò caùc chöùng ñau vaø soát töø nheï ñeán vöøa

Trình baøy : Hoäp 10 væ   x 10 vieân neùn 2 maøu.:: Một số sản phẩm khác:

Zival 7.5 (Viên nén Meloxicam 7.5mg)
Triamcinolon DNP 4mg, viên nén
Nilsored DNP 5 (Viên nén Prednisone 5mg)
Paracetamol 500mg, viên nén
Zival 7.5 (Viên nén Meloxicam 7.5mg)
Mã sản phẩm: TP 024
Triamcinolon DNP 4mg, viên nén
Mã sản phẩm: TP 069
Nilsored DNP 5 (Viên nén Prednisone 5mg)
Mã sản phẩm: TP 045
Paracetamol 500mg, viên nén
Mã sản phẩm: TP 026
 
   
TRANG CHỦ | GIỚI THIỆU | SẢN PHẨM | DỊCH VỤ | LIÊN HÊ