Giảm đau-Hạ sốt-Kháng viêm
Dạ dày, đường ruột
Vitamin-Khoáng vi lượng
Gan - Mật
Thuốc ho
Nhóm khác
 
 
TÌM KIẾM SẢN PHẨM
 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
– THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG NAM

Địa chỉ: Lô 2A Đường 1A, KCN Tân Tạo, Q.Bình Tân, TP.HCM, Việt Nam
Điện thoại: (84.8) 7541 748 -
                    754 1749
Fax: (84.8) 754 1750
Email: info@dongnampharma.com.vn
          - dongnampharma@vnn.vn
 
 
Tiếng Việt || English
 
  » Giảm đau-Hạ sốt-Kháng viêm
 
Triamcinolon DNP 4mg, viên nén

Triamcinolon DNP 4mg, viên nén

Mã sản phẩm: TP 069

Coâng thöùc : Triamcinolon acetonid……………………………4 mg

Chæ ñònh :     Thuoác coù taùc duïng khaùng vieâm vaø khaùng dò öùng, ñöôïc chæ ñònh nhö corticoid noùi chung, ñaëc bieät laø vieâm ña khôùp, lupus ban ñoû raõi raùc, thaáp khôùp caáp, beänh dò öùng ñöôøng hoâ haáp . . .

Trình baøy : Hoäp 10 væ   x 10 vieân.:: Một số sản phẩm khác:

Nilsored DNP 5 (Viên nén Prednisone 5mg)
Paracetamol 500mg, viên nén
Zafenak (viên bao tan trong ruột Diclofenac natri 50mg)
Partinol (Viên nén Acetaminophen 500mg)
Nilsored DNP 5 (Viên nén Prednisone 5mg)
Mã sản phẩm: TP 045
Paracetamol 500mg, viên nén
Mã sản phẩm: TP 026
Zafenak (viên bao tan trong ruột Diclofenac natri 50mg)
Mã sản phẩm: TP 019
Partinol (Viên nén Acetaminophen 500mg)
Mã sản phẩm: TP 001
 
   
TRANG CHỦ | GIỚI THIỆU | SẢN PHẨM | DỊCH VỤ | LIÊN HÊ