Giảm đau-Hạ sốt-Kháng viêm
Dạ dày, đường ruột
Vitamin-Khoáng vi lượng
Gan - Mật
Thuốc ho
Nhóm khác
 
 
TÌM KIẾM SẢN PHẨM
 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
– THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG NAM

Địa chỉ: Lô 2A Đường 1A, KCN Tân Tạo, Q.Bình Tân, TP.HCM, Việt Nam
Điện thoại: (84.8) 7541 748 -
                    754 1749
Fax: (84.8) 754 1750
Email: info@dongnampharma.com.vn
          - dongnampharma@vnn.vn
 
 
Tiếng Việt || English
 
  » Giảm đau-Hạ sốt-Kháng viêm
 
Nilsored DNP 5 (Viên nén Prednisone 5mg)

Nilsored DNP 5 (Viên nén Prednisone 5mg)

Mã sản phẩm: TP 045

Coâng thöùc : Prednison…………………………………………………………..5 mg

Chæ ñònh :     Prednison ñöôïc chæ ñònh khi caàn ñeán taùc duïng choáng vieâm vaø öùc cheá mieãn dòch : vieâm khôùp daïng thaáp, lupus ban ñoû toaøn thaân, dò öùng. . .

Trình baøy :    chai 200 vieân, 500 vieân.:: Một số sản phẩm khác:

Paracetamol 500mg, viên nén
Zafenak (viên bao tan trong ruột Diclofenac natri 50mg)
Partinol (Viên nén Acetaminophen 500mg)
Nilcox 100 (Viên bao phim Nimesulid 100mg)
Paracetamol 500mg, viên nén
Mã sản phẩm: TP 026
Zafenak (viên bao tan trong ruột Diclofenac natri 50mg)
Mã sản phẩm: TP 019
Partinol (Viên nén Acetaminophen 500mg)
Mã sản phẩm: TP 001
Nilcox 100 (Viên bao phim Nimesulid 100mg)
Mã sản phẩm: TP 008
 
   
TRANG CHỦ | GIỚI THIỆU | SẢN PHẨM | DỊCH VỤ | LIÊN HÊ