Giảm đau-Hạ sốt-Kháng viêm
Dạ dày, đường ruột
Vitamin-Khoáng vi lượng
Gan - Mật
Thuốc ho
Nhóm khác
 
 
TÌM KIẾM SẢN PHẨM
 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
– THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG NAM

Địa chỉ: Lô 2A Đường 1A, KCN Tân Tạo, Q.Bình Tân, TP.HCM, Việt Nam
Điện thoại: (84.8) 7541 748 -
                    754 1749
Fax: (84.8) 754 1750
Email: info@dongnampharma.com.vn
          - dongnampharma@vnn.vn
 
 
Tiếng Việt || English
 
  » Giảm đau-Hạ sốt-Kháng viêm
 
Paracetamol 500mg, viên nén

Paracetamol 500mg, viên nén

Mã sản phẩm: TP 026

Coâng thöùc : Paracetamol……………………500 mg

Chæ ñònh :     Giaûm caùc côn ñau coù nguoàn goác cô xöông töø nheï ñeán trung bình nhö treïo coå, ñau löng, vieâm khôùp, ñau cô, bong gaân do chaán thöông . . .

Trình baøy : Hoäp 10 væ   x 10 vieân.:: Một số sản phẩm khác:

Zafenak (viên bao tan trong ruột Diclofenac natri 50mg)
Partinol (Viên nén Acetaminophen 500mg)
Nilcox 100 (Viên bao phim Nimesulid 100mg)
Acnekyn ( Viên nén Acetaminophen 500mg)
Zafenak (viên bao tan trong ruột Diclofenac natri 50mg)
Mã sản phẩm: TP 019
Partinol (Viên nén Acetaminophen 500mg)
Mã sản phẩm: TP 001
Nilcox 100 (Viên bao phim Nimesulid 100mg)
Mã sản phẩm: TP 008
Acnekyn ( Viên nén Acetaminophen 500mg)
Mã sản phẩm: TP 017
 
   
TRANG CHỦ | GIỚI THIỆU | SẢN PHẨM | DỊCH VỤ | LIÊN HÊ