Giảm đau-Hạ sốt-Kháng viêm
Dạ dày, đường ruột
Vitamin-Khoáng vi lượng
Gan - Mật
Thuốc ho
 
Kháng sinh
Nhóm khác
 
 
TÌM KIẾM SẢN PHẨM
 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
– THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG NAM

Địa chỉ: Lô 2A Đường 1A, KCN Tân Tạo, Q.Bình Tân, TP.HCM, Việt Nam
Điện thoại: (84.8) 7541 748 -
                    754 1749
Fax: (84.8) 754 1750
Email: info@dongnampharma.com.vn
          - dongnampharma@vnn.vn
 
 
Tiếng Việt || English
 
  » Thuốc ho
 
Spiramycin-DNPharm 1.5M.IU(Viên bao phim)

Spiramycin-DNPharm 1.5M.IU(Viên bao phim)

Mã sản phẩm: TP 030

Coâng thöùc : Spiramycin…………………………………1.500.000 IU

(töông öùng 350mg)

Chæ ñònh :     Ñieàu trò nhieãm khuaån ñöôøng hoâ haáp vaø sinh duïc, döï phoøng vieâm maøng naõo.

Trình baøy : Hoäp 1 væ   x 8 vieân.:: Một số sản phẩm khác:

Ecogyn 150 (Viên bao phim Roxythromycin 150mg)
Ciospan (Viên nang Terpin hydrat & Codein)
Sakdazyme (Viên nang mềm)
Ofxaquin ( Viên bao phim Ofloxacin 200mg )
Ecogyn 150 (Viên bao phim Roxythromycin 150mg)
Mã sản phẩm: TP 025
Ciospan (Viên nang Terpin hydrat & Codein)
Mã sản phẩm: TP 005
Sakdazyme (Viên nang mềm)
Mã sản phẩm: TP 023
Ofxaquin ( Viên bao phim Ofloxacin 200mg )
Mã sản phẩm: TP 006
 
   
TRANG CHỦ | GIỚI THIỆU | SẢN PHẨM | DỊCH VỤ | LIÊN HÊ