Giảm đau-Hạ sốt-Kháng viêm
Dạ dày, đường ruột
Vitamin-Khoáng vi lượng
Gan - Mật
Thuốc ho
Nhóm khác
 
 
TÌM KIẾM SẢN PHẨM
 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
– THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG NAM

Địa chỉ: Lô 2A Đường 1A, KCN Tân Tạo, Q.Bình Tân, TP.HCM, Việt Nam
Điện thoại: (84.8) 7541 748 -
                    754 1749
Fax: (84.8) 754 1750
Email: info@dongnampharma.com.vn
          - dongnampharma@vnn.vn
 
 
Tiếng Việt || English
 
  » Giảm đau-Hạ sốt-Kháng viêm
 
Partinol (Viên nén Acetaminophen 500mg)

Partinol (Viên nén Acetaminophen 500mg)

Mã sản phẩm: TP 001

Coâng thöùc : Acetaminophen……………………500 mg

Chæ ñònh: Giaûm ñau trong caùc côn ñau nheï ñeán vöøa : nhöùc ñaàu, ñau nhöùc do caûm lanh, caûm cuùm, ñau hoïng, ñau raêng, ñau sau khi tieâm ngöøa hay nhoå raêng, ñau buïng kinh, ñau nhöùc cô xöông, nhöùc nöûa ñaàu

Haï soát

Trình baøy : Hoäp 10 væ   x 10 vieân.:: Một số sản phẩm khác:

Nilcox 100 (Viên bao phim Nimesulid 100mg)
Acnekyn ( Viên nén Acetaminophen 500mg)
Nefox 100 (Viên nén Nimesulid 100mg)
Nilcox 100 (Viên bao phim Nimesulid 100mg)
Mã sản phẩm: TP 008
Acnekyn ( Viên nén Acetaminophen 500mg)
Mã sản phẩm: TP 017
Nefox 100 (Viên nén Nimesulid 100mg)
Mã sản phẩm: TP 038
 
   
TRANG CHỦ | GIỚI THIỆU | SẢN PHẨM | DỊCH VỤ | LIÊN HÊ