Giảm đau-Hạ sốt-Kháng viêm
Dạ dày, đường ruột
Vitamin-Khoáng vi lượng
Gan - Mật
Thuốc ho
Nhóm khác
 
 
TÌM KIẾM SẢN PHẨM
 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
– THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG NAM

Địa chỉ: Lô 2A Đường 1A, KCN Tân Tạo, Q.Bình Tân, TP.HCM, Việt Nam
Điện thoại: (84.8) 7541 748 -
                    754 1749
Fax: (84.8) 754 1750
Email: info@dongnampharma.com.vn
          - dongnampharma@vnn.vn
 
 
Tiếng Việt || English
 
  » Giảm đau-Hạ sốt-Kháng viêm
 
Mumtaz (Viên Nén; Meloxicam...7,5mg)

Mumtaz (Viên Nén; Meloxicam...7,5mg)

Mã sản phẩm: TP 047

Coâng thöùc : Moãi vieân chöùa

Meloxicam..........................................7,5 mg           

Trình baøy :

Væ 10 vieân, hoäp 10 væ.

Chæ ñònh :

Ñieàu trò trieäu chöùng daøi haïn caùc côn vieâm ñau maõn tính trong :

Vieâm ñau xöông khôùp (hö khôùp, thoaùi hoaù khôùp).

Vieâm khôùp daïng thaáp.

Vieâm coät soáng dính khôùp.
.:: Một số sản phẩm khác:

PANCELXIM Extra (Paracetamol + Cafein. Viên Bao Phim)
DOZiDO ( Viên Nén 2 Lớp Paracetamol + Ibuprofen)
Donaklyn (Viên nén Paracetamol + Ibuprofen)
Zival 7.5 (Viên nén Meloxicam 7.5mg)
PANCELXIM Extra (Paracetamol + Cafein. Viên Bao Phim)
Mã sản phẩm: TP 090
DOZiDO ( Viên Nén 2 Lớp Paracetamol + Ibuprofen)
Mã sản phẩm: TP 084
Donaklyn (Viên nén Paracetamol + Ibuprofen)
Mã sản phẩm: TP 007
Zival 7.5 (Viên nén Meloxicam 7.5mg)
Mã sản phẩm: TP 024
 
   
TRANG CHỦ | GIỚI THIỆU | SẢN PHẨM | DỊCH VỤ | LIÊN HÊ